Advies

De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag van organisaties of ik hen wil helpen met verduurzamen. Superleuk en heel belangrijk, dus dat doe ik graag. Het kan een snelle blik op de cijfers zijn (vaak in combinatie met een lezing of workshop), of een grondige analyse van de organisatie (een adviestraject) - en alles daar tussenin. Net waar behoefte aan is.

Quickscan van de impact

Voor een Quickscan stuur ik je een vragenlijst over de organisatie, het primaire proces en het speelveld. Op basis van jullie antwoorden maak ik een eerste inschatting van de orde van grootte van de impacts. Het geeft een beeld van de knoppen waar je het meest effectief aan kunt draaien. De Quickscan sluit goed aan bij een lezing / workshop, die - tailored voor de organisatie - effectiever is.

Impact analyse

Voor een impact analyse gaan we dieper op de cijfers in. We schakelen een onderzoeksbureau in dat de cijfers doorrekent. Met deze kwantitatieve gegevens kun je nog gerichter aan de slag om de grootste impacts aan te pakken. En je hebt meteen een nulmeting om de resultaten van je verduurzamingstraject aan te kunnen afmeten.

Adviestraject oplossingen

Maar hoe maak je je organisatie duurzaam, eco-neutraal of zelfs eco-positief? Wat ga je concreet doen om de impacts te tackelen? Dit is het creatieve gedeelte: oplossingen bedenken, of zelfs nieuwe businessmodellen. 

 

Neem contact met me op als je interesse hebt voor zo'n traject.

Similar projects