Stichting Think Big Act Now

 

Stichting Think Big Act Now helpt professionals effectieve change agents te worden in de transitie naar een duurzame, menselijke wereld, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn.

De stichting draagt bij aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven in hun schadelijke impact en hun positieve slagkracht. Oprichter Babette Porcelijn kijkt met frisse blik hoe impact tot stand komt, welke systeemdrivers daar achter schuilgaan (Think Big) en wat we daar het beste aan kunnen doen (Act Now). Op systeemniveau én in ons dagelijks leven. De vraag die ons voortstuwt: hoe kunnen we de wereld in veilig vaarwater brengen en wat kun je er zelf aan bijdragen?

Weten, willen, doen zijn de drie ingrediënten in al ons werk.
• Weten: boeken, methodes, training, teampakket, impacttest
• Willen: keynote, lezing, workshop
• Doen: boardroomsessie, organisatieadvies

Ja, ik wil meer weten over de stichting