Vervuilers

Wij, consumerende Nederlanders, zijn de echte vervuilers

ARTIKEL TROUW –  In de serie ‘de Vuile 15’ wees Trouw de afgelopen weken de vijftien bedrijfstakken aan die de meeste broeikasgassen de lucht in pompen. Maar laten we er niet omheen draaien: al die bedrijven werken voor ons. Wij, consumerende Nederlanders, zijn de echte koplopers. De benzine voor de auto en het gas voor de […]

Lees meer